Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.08.2022.

"The first days of the diaspora of Bosnia and Herzegovina" is the name of the manifestation that is held from 20th to 29th of August this year in Sarajevo, organized by Bosnia International Forum.

As part of this manifestation, a panel discussion "Festival of Knowledge and Success" was held on Monday, where successful stories and results of experts from Bosnia and Herzegovina around the world were presented, and further diaspora investments in our country were discussed.

Success stories were presented by participants from the BiH diaspora who achieved enviable results in the world or returned to their homeland and achieved certain results.

The panel discussed a lot about diaspora investments in Bosnia and Herzegovina, and the services that need to be developed in order for these investments to realize their full potential. One of the conclusions of the panelists is that for such a thing it is necessary to build frameworks in Bosnia and Herzegovina that will enable young people to stay and develop human resources that will be the strength that will carry these investments.

"Verlab Institute invests all its capacities in strengthening human resources, and this is a bright example that we want to present to the diaspora, to turn the problem of brain drain in our favor, to use all the personnel that has left BiH, to bring innovative ideas and solutions back to BiH." - said the director of the Verlab Institute.

External sources:

https://ba.n1info.com/vijesti/gradjani-masovno-napustaju-bih-drzava-opstaje-zahvaljujuci-dijaspori/

https://radiosarajevo.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/dani-dijaspore-bih-predstavljen-projekat-fond-znanja-i-uspjeha/466722


„Prvi dani dijaspore Bosne i Hercegovine” naziv je manifestacije koja se održava od 20. do 29. augusta ove godine u Sarajevu, u organizaciji Bosna Internacional Forum.

U sklopu ove manifestacije, u ponedjeljak je održana panel diskusija "Festival znanja i uspjeha" na kojem su predstavljene uspješne priče i rezultati stručnjaka iz Bosne i Hercegovine širom svijeta, te je razgovarano o daljim ulaganjima dijaspore u našu zemlju.

Uspješne priče predstavili su učesnici iz bh. dijaspore koji su ostvarili zavidne rezultate u svijetu ili se vratili u domovinu i postigli određene rezultate.

Na panelu je dosta razgovarano o ulaganjima dijaspore u Bosnu i Hercegovini, te servisima koji treba da se razviju da bi ova ulaganja doživjela svoj puni potencijal. Jedan od zaključaka panelista jeste da je za takvo nešto neophodno graditi okvire u Bosni i Hercegovini koji će omogućiti ostanak mladih ljudi i razvoj ljudskih resursa koji će biti snaga koja će nositi ova ulaganja.

"Verlab Institut ulaže sve svoje kapacitete u jačanje ljudskih resursa, a to je svijetli primjer koji želimo da predstavimo dijaspori, da problematiku odliva mozgova preokrenemo u našu korist, da iskoristimo sav kadar koji je otišao iz BiH, da inovativne ideje i rješenja vratimo u BiH." - istakla je direktorica Verlab Instituta.

Vanjski izvori:

https://ba.n1info.com/vijesti/gradjani-masovno-napustaju-bih-drzava-opstaje-zahvaljujuci-dijaspori/

https://radiosarajevo.ba/vijesti/bosna-i-hercegovina/dani-dijaspore-bih-predstavljen-projekat-fond-znanja-i-uspjeha/466722

 

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it