Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

29.11.2022.

Verlab Institute, in cooperation with the City of Sarajevo, is organizing a conference entitled "Raising awareness of the importance of digital transformation of public administration" which will be held on December 9, 2022. in the Town Hall starting at 12:30 p.m.

With the fourth industrial revolution, digitization is becoming the main catalyst for innovation, modernization, economic growth, competitiveness and comprehensive socio-economic progress and development. Digitization, as one of the priorities, transforms the way public administration works and increases its economy, transparency and quality of work. Digital transformation is the path that public administration must take in order to successfully adapt to the changes taking place in society.

Global experiences indicate that technology can significantly reduce the costs of public services. However, before integrating technology into public administration, it is necessary to understand the processes that need to be digitized. The regional exchange of knowledge and ideas, as well as regional connection, is of inestimable importance for the successful transformation of the process.

The invited speaker at the conference is Mrs. Marta Arsovska Tomovska, an expert in digital innovation who currently holds the position of director of the public administration reform team in the Office of the Prime Minister of the Republic of Serbia.

The Ministry of Science, Higher Education and Youth of Sarajevo Canton and the Bosnia and Herzegovina Medical and Biological Engineering Society made a significant contribution and support in holding this conference.


Verlab Institut u saradnji sa Gradom Sarajevom organizuje Konferenciju pod nazivom „Podizanje svijesti o važnosti digitalne transformacije javne uprave“ koja će se održati 09.12.2022. u Vijećnici sa početkom u 12:30h.

Sa četvrtom industrijskom revolucijom, digitalizacija postaje glavni katalizator inovacija, modernizacije, ekonomskog rasta, konkurentnosti i sveobuhvatnog društveno-ekonomskog napretka i razvoja. Digitalizacijom, kao jednim od prioriteta, transformiše se način rada javne uprave i podiže se njena ekonomičnost, transparentnost i kvalitet rada. Digitalna transformacija je put kojim javna uprava mora krenuti kako bi se uspješno prilagodila promjenama koje se događaju u društvu. 

Globalna iskustva ukazuju da tehnologija može značajno smanjiti opterećenje i troškove javnih usluga. Ipak, prije integracije tehnologije u javnu upravu neophodno je razumijeti procese koji se trebaju digitalizirati. Regionalna razmjena znanja i ideja, ali i regionalno povezivanje od neprocjenjivog je značaja za uspješnu transformaciju procesa.

Pozvani predavači na konferenciji su gđa. Marta Arsovska Tomovska, stručnjak za digitalne inovacije koja trenutno obnaša funkciju direktorice tima za reformu javne uprave u Uredu premijera Republike Srbije i dr. Sanja Damjanović, fizičar po struci, bivša ministrica nauke u Vladi Crne Gore, trenutno radi kao istraživač u GSI, Darmštat, Njemačka.

Značajan doprinos i podršku u održavanju ove konferencije je dalo Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo i Društvo za medicinski i biološki inžinjering u Bosni i Hercegovini.

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it