Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

The aim of the training organized by the Verlab Academy is to provide a high-quality level of information and knowledge, which integrates theoretical foundations and practical experiences. As lecturers, we hire the best experts from the territory of Bosnia and Herzegovina and beyond.

Requirements for the quality and competence of medical laboratories BAS EN ISO/IEC 15189:2018

Date: 17.02.2023.

Training Objective: The International Organization for Standardization (ISO) has published the new ISO 15189:2022 "Medical Laboratories - Requirements for quality and competence". The standard specifies requirements for quality and competence in medical laboratories, and now includes requirements for patient-side testing. Point-of-care testing (POCT) is a form of examination in which testing is performed near or at the patient's location (BAS EN ISO 22870:2018), and the requirements are incorporated into the revised edition of ISO 15189. The purpose of this seminar is to ensure that participants become familiar with the requirements of the BAS EN ISO/IEC 15189:2018 standard, i.e. understand the purpose of the requirements that medical laboratories must fulfill. Also, the goal is to train participants who are currently conducting preparatory activities related to compliance with the requirements of the standard to prepare their own documentation and prepare for the accreditation and evaluation process.

Where: Premises of the Faculty of Electrical Engineering East Sarajevo

Lecturer: externally engaged associates

Price: 250 KM per participant

The price includes:

  • Lectures/Education (1 day)
  • Electronic presentations/lecturer materials
  • Certificate of participation
  • Refreshments during scheduled breaks

For any additional information, you can contact: +387 33 569 540, +387 61 630 593


Cilj obuka koje Verlab Akademija organizuje je pružanje visoko kvalitetnog nivoa informacija i znanja, koje integriše teorijske osnove i praktična iskustva. Kao predavače angažujemo najbolje stručnjake  sa teritorije Bosne i Hercegovine i šire.

Zahtjevi za kvalitet i kompetentnost medicinskih laboratorija BAS EN ISO/IEC 15189:2018

Datum: 17.02.2023.

Cilj Obuke: Međunarodna organizacija za standarizaciju (ISO) je objavila novi ISO 15189:2022 „Medical Laboratories – Requirements for quality and competence“. Standard specificira zahtjeve za kvalitet i kompetentnost u medicinskim laboratorijama, a sada uključuje i zahtjeve za ispitivanja uz pacijenta. Point-of-care testiranje (POCT) je oblik pregleda u kojem se ispitivanje izvodi u blizini ili na mjestu pacijenta (BAS EN ISO 22870:2018), a zahtjevi su ugrađeni u revidirano izdanje ISO 15189. Svrha ovog seminara je osigurati polaznicima da se upoznaju sa zahtjevima standarda BAS EN ISO/IEC 15189:2018, odnosno razumiju svrhu zahtjeva koje medicinske laboratorije moraju ispunjavati. Također, cilj je polaznike koji trenutno provode pripremne aktivnosti u vezi usklađivanja sa zahtjevima standarda, osposobiti za izradu vlastite dokumentacije i pripreme se za postupak akreditacije i ocjenjivanja.

Način izvođenja: Jednodnevna edukacija 

Gdje: Prostorije Elektrotehničkog fakulteta Istočno Sarajevo

Predavač: eksterno angažovani saradnici 

Cijena:  250 KM po učesniku 

U cijenu uključeno:  

  • Predavanja/Edukacija (1 dan)
  • Elektronske prezentacije/materijali predavača
  • Certifikat o učešću
  • Osvježenje u predviđenim pauzama

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na kontakt: +387 33 569 540, +387 61 630 593

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it