Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

06.03.2023.

Female clinical engineers' participation in health has been transcendental for the advancement of actions aimed at safe and effective patient service. However, we do not have sufficient documented evidence of success stories or lessons learned from our colleagues. To create and nurture a repository that reflects the contribution of clinical engineers to the global community, we encourage the Clinical Engineering community to participate in the

CALL FOR CASE STUDIES

which aims to document the participation, value creation, lessons learned, and/or knowledge acquired from academic training reinforced by the experience of clinical engineers in the hospital setting.

A case study is an investigation of a problem that aims to examine the alternative solutions and propose the most effective one using supportive evidence. The case study includes background information on the topic and analysis of the case using previously defined methodologies and recommendations.

You may send a free style text to expose your case, be sure to include:

 • Abstract
 • Introduction (identification of the focal problem or situation being faced)
 • Analysis of the problem or situation
 • Results / lessons learned
 • Recommendations
 • References (if apply)

CALL FOR WICE STORIES

That would form a collection of stories from female clinical engineers to share and celebrate the contributions and achievements of women in the field of clinical engineering. By sharing these stories, we can inspire and encourage other women to pursue careers in clinical engineering and showcase women's diverse and important role in this field.

We are looking for stories about experiences and achievements in the field of clinical engineering, including any challenges faced and how to overcome them, as well as any advice for other women considering a career in clinical engineering.

You may send a free style text to expose your story in a 300-500 word document

Deadline: March 31st

Send your contribution to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. and This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


CED-WICE Prvi poziv za studije slučaja i priče

Sudjelovanje ženskih kliničkih inženjera u zdravstvu bilo je presudno za napredak aktivnosti usmjerenih na sigurnu i učinkovitu uslugu za pacijente. Međutim, nemamo dovoljno dokumentovanih dokaza o uspješnim pričama ili naučenim lekcijama od naših kolega. Kako bismo stvorili i njegovali repozitorij koji odražava doprinos kliničkih inženjera globalnoj zajednici, potičemo kliničku inženjersku zajednicu da sudjeluje u

POZIVU ZA STUDIJE SLUČAJA

koji ima za cilj dokumentovati sudjelovanje, stvaranje vrijednosti, naučene lekcije i/ili znanje stečeno kroz akademsku obuku koju su klinički inženjeri ojačali iskustvom u bolničkom okruženju.

Studija slučaja je istraživanje problema koje ima za cilj ispitati alternativna rješenja i predložiti najučinkovitija, koristeći podržavajuće dokaze. Studija slučaja uključuje informacije o pozadini teme i analizu slučaja koristeći prethodno definisane metodologije i preporuke.

Možete poslati tekst slobodnog stila kako biste izložili svoj slučaj, obavezno uključite:

 • Sažetak
 • Uvod (identifikacija fokalnog problema ili situacije s kojom se suočavate)
 • Analiza problema ili situacije
 • Rezultati / naučene lekcije
 • Preporuke
 • Reference (ako se primjenjive)

POZIV ZA WICE PRIČE

To će formirati zbirku priča ženskih kliničkih inženjera kako bi se podijelile i proslavile doprinosi i postignuća žena u području kliničkog inženjerstva. Dijeljenjem ovih priča, možemo inspirisati i ohrabriti druge žene da se odluče za karijeru u kliničkom inženjerstvu i prikazati raznoliku i važnu ulogu žena u ovom području. Tražimo priče o iskustvima i postignućima u području kliničkog inženjerstva, uključujući i izazove s kojima se suočavaju i kako ih prevladati, kao i savjete za druge žene koje razmišljaju o karijeri u kliničkom inženjerstvu.

Možete poslati tekst slobodnog stila kako biste izložili svoju priču u dokumentu od 300-500 riječi.

Rok: 31.03.2023. godine

Pošaljite svoj rad na: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. i This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it