Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

16.05.2023.

The Verlab Institute is pleased to announce its participation in the 5th International Congress of Clinical Engineering, organized by the Global Clinical Engineering Alliance, taking place in Visakhapatnam, India from November 10 to 13.

The Verlab Institute's researchers, Almir Badnjević and Lejla Gurbeta Pokvić, will represent the scientific and research community of Bosnia and Herzegovina on the scientific committee of the congress.

This prestigious event, the International Congress on Clinical Engineering and Health Technology Management, provides an unparalleled platform to bring together a diverse range of world experts, including biomedical and clinical engineers, academics, politicians, decision-makers, representatives of the medical industry, and all stakeholders involved in shaping the status of health technologies today and in the future.

Through participation in this congress, the Verlab Institute seeks to contribute to the advancement of clinical engineering and health technology management, and to foster collaboration and exchange of knowledge and experience among international experts in the field. We look forward to sharing our research and insights with the global community, and to learning from our colleagues.


Institut Verlab sa zadovoljstvom najavljuje svoje učešće na 5. međunarodnom kongresu kliničkog inženjerstva, u organizaciji Global Clinical Engineering Alliance, koji se održava u Visakhapatnamu u Indiji od 10. do 13. novembra.

Istraživači Instituta Verlab, Almir Badnjević i Lejla Gurbeta Pokvić, predstavljat će naučnoistraživačku zajednicu Bosne i Hercegovine u naučnom komitetu kongresa.

Ovaj prestižni događaj pruža platformu bez premca za okupljanje raznolikog spektra svjetskih stručnjaka, uključujući biomedicinske i kliničke inženjere, akademike, političare, donosioce odluka, predstavnike medicinske industrije i sve zainteresovane strane uključene u oblikovanje statusa zdravstvenih tehnologija danas i u budućnosti.

Učešćem na ovom kongresu, Institut Verlab nastoji da doprinese unaprjeđenju kliničkog inženjerstva i menadžmenta zdravstvenih tehnologija, te da podstakne saradnju i razmjenu znanja i iskustava između međunarodnih stručnjaka iz ove oblasti. Radujemo se što ćemo svoja istraživanja i uvide podijeliti s globalnom zajednicom, ali i učiti od naših kolega.

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it