Monday - Friday 8:00 - 16:30 Office Ferhadija 27, 71000 Sarajevo

17.05.2023.

Verlab Institute and Verlab Laboratory are proud participants of the 12th Sarajevo Business Forum (SBF), a highly esteemed and renowned platform for business networking, investment research, and knowledge exchange. This prestigious event brings together prominent business leaders, investors, and experts from various industries, aiming to stimulate economic development and facilitate mutually beneficial partnerships in Southeast Europe.

Having successfully established itself over the past eleven years, SBF has evolved into one of the largest and most influential business events. Its impact on the image of Bosnia and Herzegovina as an attractive investment destination is a catalyst for driving economic progress in all participating countries.

By participating in the 12th Sarajevo Business Forum, Verlab Laboratory and Verlab Institute have the opportunity to be part of engaging panels and discussions. The team demonstrates a commitment to fostering economic growth, attracting investments, and promoting regional cooperation. The event provides an ideal space to showcase our expertise, build valuable connections, and contribute to overall prosperity and development.

We look forward to networking with fellow participants, exchanging insights, and exploring new avenues for collaboration at this esteemed gathering of industry leaders and visionaries.


Verlab Institut i Verlab labortorij ponosni su sudionici 12. Sarajevo Business Foruma (SBF), visoko cijenjene i renomirane platforme za poslovno umrežavanje, istraživanje investicija i razmjenu znanja. Ovaj prestižni događaj okuplja istaknute poslovne lidere, investitore i stručnjake iz različitih industrija koji nastoje podstaknuti privredni razvoj i olakšati obostrano korisna partnerstva u jugoistočnoj Evropi.

Uspješno se etablirajući u proteklih jedanaest godina, SBF se razvio u jedan od najvećih i najutjecajnijih poslovnih događaja. Njegov utjecaj na imidž Bosne i Hercegovine kao povoljne investicijske destinacije katalizator je za podsticanje privrednog napretka u svim zemljama sudionicama. 

Sudjelovanjem na 12. Sarajevo Business Forumu, Laboratorij Verlab i Institut Verlab imaju priliku biti dio zanimljivih panela i rasprava. Tim je iskazana opredijeljenost za podsticanje privrednog rasta, privlačenje investicija i promociju regionalne saradnje. Događaj pruža idealan prostor za prikazivanje naše stručnosti, stvaranje vrijednih veza i doprinos općem prosperitetu i razvoju.

Radujemo se druženju s kolegama sudionicima, razmjeni uvida i istraživanju novih puteva za saradnju na ovom cijenjenom okupljanju lidera industrije i vizionara.

ABOUT US RESEARCH PUBLICATION NEWS CONTACT

Verlab Research Institute for biomedical engineering, medical devices and artificial intelligence

Ferhadija 27, 71000 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina +387 (33) 56 95 40 info@verlabinstitute.com

Verlab Institute is certified by ISO 21001

Quality Policy

Cookies

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you continue to use this site we will assume that you are happy with it